Τρίτη, Μαρτίου 06, 2012

Γιατί υπάρχει Θεός:

Η παρακάτω απόδειξη οφείλεται στον Baruch Spinoza, φιλόσοφο του 17ου αιώνα. Ο Σπινόζα προσπάθησε να δημιουργήσει μια "ευκλείδια" μεταφυσική φιλοσοφία, μια φιλοσοφία δηλαδή που θα βασίζεται σε αξιώματα και με λογικές διεργασίες (θεωρήματα) θα προκύπτουν pretty much, τα πάντα.
Απολαύστε την απόδειξη ύπαρξης του Θεού:

- Πρόταση 29: "Στη φύση δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο" (έχει αποδειχτεί νωρίτερα στο έργο του).
- Άρα, η ύπαρξη (αφού δεν είναι τυχαία) είναι είτε αδύνατη είτε αναγκαία.
- Αν λοιπόν ο Θεός δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει η μη ύπαρξη του Θεού να είναι αναγκαία.

- Δύο υποστάσεις δεν μπορούν να έχουν κάτι κοινό (αποδεικνύεται νωρίτερα).
- Το μόνο πράγμα όμως που μπορεί να καταστήσει την μη ύπαρξη του Θεού αναγκαία είναι η ίδια η θεία φύση, αφου οποιαδήποτε άλλη υπόσταση, μη έχοντας τίποτε κοινό με το Θεό (ως διαφορετικές υποστάσεις) δεν θα είχε τη δυνατότητα να καταστήσει αναγκαία την μη ύπαρξή του.
- Συνεπώς, αν ο Θεός δεν υπάρχει, αυτό είναι απόφαση του ιδίου. Αντίφαση.
- Άρα, η ύπαρξη του Θεού δεν είναι αδύνατη.
- Άρα, είναι αναγκαία.
- Άρα, ο Θεός υπάρχει.
Αμήν.

Μπαρούχ, υποκλίνομαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: