Παρασκευή, Νοεμβρίου 29, 2013

alphabet dialogues

Read the dialogue below between a crazy person and his friend, by just reading the names of the letters:

- I C A UFO!
- R U OK?
- Y?
- ...I O U A T...
- M I A B 4 U?
- O DR, I NV U!
- 'N I NV U 2.


Do you understand? Try some more:

I O N SA 4 A DK.

I C N RO.

I C A Q 4 A BR.

Do you recognize the countries:

USA
IT

2 σχόλια:

civil είπε...

I 4 N I

civil είπε...

B A BFF 2 U.
A LE, I STM8 U S N 8! B A 10!